× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Praca w aptece – jakie kwalifikacje trzeba posiadać?

Praca w aptece – jakie kwalifikacje trzeba posiadać?

Wiele osób marzy o pracy w aptece i codziennym niesieniu pomocy innym ludziom. Wbrew pozorom aby rozpocząć swoją karierę nie trzeba mieć ukończonych studiów wyższych. Podpowiadamy jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik apteki.

Farmaceuci

Są to osoby uprawnione do sprzedaży leków i pomocy w ich wyborze klientom aptek. W ich przypadku konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku farmacji, które trwają 5 lat. Nabywają na nich wiedzę dziedziny biologii, chemii, anatomii oraz fizjologii. Nie jest to łatwy kierunek i wymaga naprawdę dużych nakładów pracy. Po jego ukończeniu absolwent musi odbyć 6-miesięczny obowiązkowy staż.

Inną drogą do znalezienia pracy w aptece jest ukończenie policealnego studium na kierunku technik farmacji. Nauka trwa dwa lata, a po jej odbyciu pretendent na farmaceutę musi zdać egzamin pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Aby mów pracować samodzielnie technik farmacji powinien odbyć dwuletni staż w aptece, będąc w tym czasie pod kontrolą magistra farmacji. Po tym czasie może uzyskuje pełne uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu.

Zarobki magistrów farmacji często przekraczają średnią krajową brutto, w przypadku techników są one nieco niższe. Praca w aptece wiąże się z wysokim wynagrodzeniem, ale nie jest to lekki kawałek chleba. Po za latami poświęconym na naukę i praktykę farmaceuci muszą dysponować określonymi cechami aby móc efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Dobrego aptekarza powinny cechować: sumienność, odporność na stres, wysokie umiejętności interpersonalne, skrupulatność i zaangażowanie.

Pomoc apteczna

Przeglądając oferty pracy często można spotkać ogłoszenia rekrutacyjne na stanowisko pomocy aptecznej. W odróżnieniu od farmaceutów taka osoba nie musi posiadać wiedzy akademickiej i może podjąć prace zaraz po liceum. Aby móc wspierać wykwalifikowanych fachowców kandydat na pomoc apteczną powinien umieć obsługiwać komputer, potrafić pracować w zespole, być osobą rzetelną skrupulatną, komunikatywną oraz posiadać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Do obowiązków pomocy aptecznej należą przyjmowanie dostaw towaru, rozkładanie asortymentu na półkach, przygotowywanie zwrotów, dbanie o czystość i higienę w miejscu pracy oraz wykonywanie podstawowych czynności administracyjno-biurowych. Wymagania potrzebne aby pracować na tym stanowisku nie są zbyt wysokie, wiąże się to niestety z niższymi zarobkami. Pomoc apteczna to doskonały opcja dla osób, które w przyszłości chciałyby pójść na studia farmaceutyczne, jak również dla studentów innych kierunków, emerytów czy też kobiet na urlopie wychowawczym.